Ulice na slovo v, Bela Crkva

Vojske Jugoslavije
Vojvode Putnika
Vojvođanskih brigada
Vuka Karadžića